BRONIE

WAR PIKE

 • Gracze mogą anulować animacje lekkiej kombinacji ataków poprzez wykonanie uniku.

REPEATERS

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że strzelanie do korzeni Agarusa w stanie naładowania eterem nie powodowało obrażeń.

NAPRAWIONE BŁĘDY

ROZGRYWKA

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze nie mogli ponownie dosiąść Behemotów.
 • Modyfikator Poison Blood ma teraz wizualny efekt trucizny przy uszkodzeniach.

UI

 • Dodano więcej tekstów do drzewka talentów Eskalacji, aby zwiększyć przejrzystość pasywnych talentów.
 • W oknie Slayer Link są ukazane teraz prawidłowe nagrody dla wszystkich graczy.
 • Otwarcie okna Slayer Link po zakończeniu polowania nie usuwa już UI końca polowania.
 • Zadania Spore Problems, No Safe Arbour, Farn and Away są teraz w pełni przetłumaczone na wszystkie dostępne języki.

RÓŻNE

 • Dźwięk Terra Form i Shock Form został obniżony i zbalansowany.
 • Ryk Sporestruck Embermane nie jest już cichy z dystansu podczas misji Spore Problems. Teraz jest o 110% bardziej zastraszający.
 • Poprawiono poziom szczegółowości odległych drzew na bagnistej arenie Eskalacji Terra.